Methode

Onze methode is persoonlijk, flexibel en op maat gemaakt. Elke stap is afzonderlijk met ons te doorlopen of naar wens aan te passen. Op deze pagina lichten wij het stap voor stap voor u toe.

Stap 1: Kennismaking

Iedere samenwerking begint uiteraard met een kennismaking. Hierin wordt een korte pitch gegeven over het belang en de noodzaak van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van zowel u als de medewerkers binnen uw organisatie. Vervolgens worden al uw wensen, behoeften en verwachtingen omtrent ons aanbod besproken. De interventie zal hieraan vormgegeven worden. Aan het einde zal er bij interesse een vrijblijvende offerte voor u opgesteld worden. De kennismaking is natuurlijk eveneens volledig vrijblijvend.

Stap 1: Kennismaking

Stap 2: Organisatieanalyse

Om tot een passend advies te kunnen komen, zal uw organisatie geanalyseerd worden. De grootste oorzaken van problematiek binnen duurzame inzetbaarheid en vitaliteit komen aan bod.

Dit betreft de volgende onderwerpen:

        –   Voeding

        –  Beweging

        –   Werkgeverschap

        –   Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Als aanvulling op het bovenstaande onderzoek, wordt Preventief Medisch Onderzoek (PMO) bij uw medewerkers uitgevoerd. Het PMO is een complete vitaliteitstest die gedetailleerd aangeeft hoe de individuele medewerkers binnen uw organisatie er fysiek en mentaal voor staan.

Na de organisatieanalyse wordt er een adviesrapport opgesteld. In dit adviesrapport staat een selectie van interventies die het beste aansluiten op de verbeterpunten
binnen uw organisatie. Deze keuzes zullen in een presentatie nader toegelicht worden.

Stap 2: Organisatieanalyse

Stap 3: Aan de slag!

Nu er bekend is geworden waar de (meeste) winst in te behalen valt, is het tijd om aan de slag te gaan! De geselecteerde interventies zullen worden ingepland en uitgevoerd. Er zal bovendien direct een datum worden
gepland voor een evaluatie om de voortgang in kaart te kunnen brengen. 

Lees meer over de interventies op onze aanbod pagina.


Stap 3: Aan de slag!

Stap 4: Voortgangsrapport

Afhankelijk van de selectie interventies komt de tijd om de
voortgang te meten. De vitaliteit en duurzame inzetbaarheid wordt op dezelfde manier gemeten als bij stap 2.

De uitkomsten worden uitgewerkt en vergeleken met het adviesrapport in het voortgangsrapport. De verbeteringen in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn nu bewezen!

In dit onderzoek wordt tevens kritisch gekeken naar de voortgang, om te achterhalen wat goed en wat minder goed werkt voor de medewerkers. Aansluitend hierop wordt een advies geboden over de mate waarin de interventie(s) het beste voortgezet kan of kunnen worden.

Stap 4: Voortgangsrapport

Wilt u weten wat we voor u kunnen doen?

Neem contact met ons op en kom erachter wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Scroll naar top